(+994 55) 282 09 09
office@aquamax.az
Toz Xlor 90%
200 qr. tabletlər

İstifadə olunduğu yer:

Hovuz suyunda astaca həll olunaraq davamlı xlorlamanı təmin edən aktiv xlor səviyyəsi 90% olan məhsul TABLET formasındadır. Strukturunda mövcud olan stabilizator sayəsində xlorun hovuz suyunda qaldığı müddəti uzadaraq davamlı gigiyenik mühiti təmin edər.

İstifadə dozası:

İlkin istifadədə 100m3 hovuz suyu üçün:1-2 tablet. Davamlı istifadədə 100m3 hovuz suyu üçün 1-2 tablet. Hovuz baxımı və təmizlik proqramına görə açıq hovuzlarda 1-3 ppm., qapalı hovuzlarda isə 1-1,5 ppm. sərbəst xlor səviyyəsi əldə etmək üçün siyanürik turşu və sərbəst xlor nəzarət edilərək tətbiq edilir. Aktiv olduğu pH intervalı 7,2-7,6-dır. Mütəmadi olaraq istifadə olunmalıdır.